A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt 2014

Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, året 2014, er utlagt til offentleg ettersyn på Tenestetorget i Rådhuset i 3 veker frå
25.02.2014.


Eigedomsskatt er utlikna med kr 7,- pr. 1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar, 
kr 4,- pr 1.000,- av takstsummen for jordbruk, og
kr 7,- pr 1.000,- for verk og eigedomar utanfor tettstadene.

Den utskrivne eigedomsskatten forfell til betaling 16.03.2014.