A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt 2012

Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, skatteåret 2012, er utlagt til offentlig ettersyn på Tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen, og biblioteket i Øvre Årdal i 3 veker, frå 27.02.2012.

Det vert rekna eigedomsskatt på bustadhus eldre enn 10 år.

Frå skatteåret 2012 er virkeområdet for utskriving av eigedomsskatt utvida til å gjelde heile kommunen. Dette inneber at det vert skreve ut skatt i dalane og hyttene på fjellet.

Eigedomsskatt er utlikna med kr. 7,- pr. kr 1.000,- av takstsummen på alle eigedommar, med unnatak av jordbrukseigedommane som vert skrev ut med kr. 4,- pr. kr 1.000,- av takstsummen.

Eigedomsskatten vert fordelt på 2 terminar, med forfall i mars og september.

Den utskrivne eigedomsskatten for 1. halvår 2012, forfell til betaling 16.03.2012.- Eigedomsskattetakstnemda -

Tips ein ven Skriv ut