A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt 2011

Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, året 2011, er utlagt til offentlig ettersyn på Tenestetorget og biblioteket i 3 veker frå 28.02.2011.

Det vert rekna eigedomsskatt på bustadhus eldre enn 10 år, og forretnings- og jordbrukseigedomar. Eigedomsskatt er utlikna med kr. 7,- pr.1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar, kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for jordbruk og kr. 7,- pr. 1.000,- for verk og eigedommar utanfor tettstadane.

Den utskrivne eigedomsskatten forfell til betaling 16.03.2011 og 16.09.2011. 


Eigedomsskattetakstnemda