A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Det er no nytt forbud mot bruk av open eld. Forbodet gjeld også bruk av alle typar grill og bålpanne.

Grilling
03. juli 2018

Det er framleis lov å bruke grill i eigen hage, men her må ein ta førehandsreglar for å unngå at elden spreier seg. Her bør ein ha husbrannslange, handslukkar eller bøtter med vatn i beredskap.

Sol og varme har gjort det turt og det er stor brannfare.
All bruk av åpen eld/bålbrenning og alle typar grillar er derfor forbudt i Årdal kommune fram til ny melding kjem.

Forbodet vert gjeldande til det er kome naudsynt nedbør, slik at brannfaren er redusert til eit aksptabelt nivå.
Me viser ellers til aktsemdsplikta i lovverket.