A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Influensavaksinering i Årdal kommune

Veke 44

vaksinasjon

På Helsestasjonen, 2. etasje Helsehuset i Øvre Årdal.
Kl. 09:00 - 14:30 (Pause kl. 11:30 - 12:00)


Mandag 28. oktober
Tysdag 29. oktober
Onsdag 30. oktober
Torsdag 31. oktober
Fredag 1. november


Ta med personnummer og kontant betaling.
Influensavaksina kr. 120. Pneumokokkvaksine kr. 480.


Influensavaksine anbefalast for:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheimar
 • Helsepersonell
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftvegssjukdom
  • kronisk hjarte - og karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorleg fedme (BMI over 40)
  • annan alvorleg eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege