A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Øyni Tiltak/graving i Øyni

Fra Onsdag 18.09.2019 til Tirsdag 24.09.2019 vil det pågå arbeid med grøfter i Øyni.


Som ledd i Årdal Energi nett as, Årdal Kommune sin vedlikehalds/utskiftingsplan og i samband med Årdalsnett as sin utbygging av fibernett i Øyni vert det i sett i gang arbeid.
Prosjektstart og gjennomføring
Fra Onsdag 18.09.2019 til Tirsdag 24.09.2019 vil det pågå arbeid med grøfter i Øyni. Det vert lagt ned nye kablar samt fiber i grøft. Arbeid vil gå føre seg i markert område:
Kart Øyni.png