Drikkevassforsyninga i Årdal

Dei siste dagane har det vore stort fokus på drikkevatnet i kommunane etter presseoppslaga om forureina drikkevatn på Askøy.

Årdal kommune har eit godt og sikkert drikkevatn. Vi har faste rutinar for uttak av prøver av 
drikkevatnet. Det vert teke ut prøvar på begge vassverka samt ute på nettet etter at vatnet har passert høgdebassenga. På denne måten vil vi fange opp om det er forureining i høgdebassenga. Prøvetakingsplanane er godkjent av Mattilsynet.

Resultata av prøvane av drikkevatnet i Årdal.