Årdal vassverk er kåra til det beste grunnvasskilda.

Vasskran

Sogn og Fjordanes beste drikkevatn er kåra. Ein jury på tre har smakte seg fram til det beste drikevatnet i fylket. Det vart kåra vinnarar i to kategoriar, ein for grunnvasskilder og ein for overflatekilder. Der Øvre Årdal vassverk stakk av med sigeren for grunnvasskilder.

På ein vass- og avløpskonferanse i Loen, blei Sogn og Fjordanes beste drikkevann i 2018 kåra. Øvre Årdal vassverk vant klassen for grunnvatn.

Deltagelsen var rekordhøg med i alt 15 vassverk som representerte over halvparten av kommunane i fylket. Det var veldig godt drikkevatn hos alle kandidatane. Ein betydelig kvalitetsforbedring i forhold til forrige gang (2015) - spesielt med tanke på den store nedbøren fylket har stått ovanfor dei siste dagane, sa juryformann Johan P. Nielsen. I kategorien grunnvatn var det ein kandidat som skilte seg ut som ein klar vinnar, mens i kategorien overflatekilder var det veldig jevnt blant kandidatane. Det var ein einstemmig jury som stemte fram vinnarane.

Årdal vassverk er no klar for landsfinalen på Miljø og Teknikk-messa på Norges Varemessa 5. mars 2019.

Konkurransen Norges beste drikkevatn arrangerast av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). 

Dei 15 kandidatane var:
Aurland vassverk - Aurland kommune
Balestrand vassverk - Balestrand kommune
Bøfjord vassverk - Hyllestad kommune
Gaupne vassverk - Luster kommune
Hafslo vassverk - Luster kommune
Høyanger vassverk - Høyanger kommune
Loen vassverk - Stryn kommune
Lærdal vassverk - Lørdal kommune
Nordfjordeid vassverk - Eid kommune
Raudeberg vannbehandlingsanlegg - Vågsøy kommune
Sandane vassverk - Gloppen kommune
Sogndal vassverk - Sogndal kommune
Stryn vassverk - Stryn kommune
Øvre Årdal vassverk - Årdal kommune
Årdalstangen vassverk - Årdal kommune