Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen 2019 - 2030

I samsvar med § 11-13 i plan- og bygningslova vart det den 21.06.2018 i K-sak 037/18 gjort vedtak om å fastsette planprogrammet for revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel.

Fastsett planprogram samt saksframlegg/møtebok er tilgjengel her:

Planprogram
Saksframlegg/møtebok