A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Friluftsbadet i Øvre Årdal blir ope i helga

Badebaseng Øvre ute

Årdal kommune har gleda av å kunngjera at friluftsbadet i Øvre Årdal vert ope Laurdag og Søndag 09. juni og 10. juni frå kl. 1300-1800.

Badeprøvane er godkjende og me ønsker alle velkomne i godvêret.
 
Billettprisar er som følgjer:
Barn over 6 år.                            kr.40,-
Voksen over 16 år                      kr.80.-
Klippekort born 20 klipp             kr.600,-
Klippekort vaksen 20 klipp         kr.1090,-
 
Offisiell opningsdato vert som tidlegare annonsert fredag 22. juni.
 
FDV Idrett og Kultur