A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Temakafe ÅLA

«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft»

Stad: Naturhuset Utladalen 
Tid: Torsdag 24.05 kl 18.30-20.30