Influensavaksinering i Årdal kommune

På helsestasjonen, 2. etg Helsehuset  kl. 09.00 - 14.30. (Pause kl. 11.30 – 12.00)

Mandag 23. oktober
Tysdag 24. oktober
Torsdag 26. oktober
Fredag 27. oktober
Mandag 30. oktober
 
Ta med personnummer og kontant betaling.
Influensavaksine  kr. 120,-.
Pneumokokkvaksine kr. 250,-
 
Influensavaksine anbefalast  for: 
Alle fra fylte 65 år
Bebuarar   i omsorgsbustader og sjukeheimar
Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
Barn og vaksne med: 
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftvegssjukdom
  • kronisk hjarte- og karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annan alvorlig eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege