A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Valdag i Årdal 11. september

Val+-+logo

I Årdal kommune vert det halde val i samband med Stortingsvalet måndag 11. september 2017. 

Det vert røysting fylgjande stader:
Årdal kulturhus, Øvre Årdal kl. 09.00 – 20.00
Rådhuset, Årdalstangen kl. 09.00 – 20.00

Me har i år elektronisk manntal så du vel sjølv kvar du vil røyste. Alle som har røysterett og står oppført i manntalet har rett til å røyste.

Hugs valkort og legitimasjon.

Arild Ingar Lægreid
-leiar i valstyret