A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

«Svøm langt» kampanjen

Lokale vinnarar i «Svøm langt» kampanjen i Årdalshallen.

I år har det diverre vore dårlegare oppsluttnad om kampanjen med færre deltakarar. Dei som har vore med, har likevel symt imponerande 223 405 meter.
I tillegg til å delta i den sentrale konkurransen om å vinne reiser har vi lokalt trekt ut 6 vinnarar av gåvekort som kan hentast i billettluka i Årdalshallen.

Følgjande er trekt ut som vinnarar:

Gåvekort 200 kr:
Tirill Jevnaker Grytbakk
Tomine Jevnaker
Hilde Hellegård

Gåvekort 100 kr:
Sonja Svortevik Hestetun
Tøger Rønningen
Hanne Strand