A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utlysning av trygdebustad/leilighet Åbo/hybel Åbo

Ledige trygdebustader og leiligheiter ved ÅBO

Årdal kommune lyser ledig:

  • 1 leiligheit ved ÅBO (50 kvm)
  • 2 hyblar ved ÅBO (25kvm u/kjøken)
  • 1 trygdebustad i Flotavegen 7 (67 kvm)

Søknadsfrist er 13.09.15, sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå:
Tenesteleiar Monica Østerbø 57 66 50 81

Her finn ein tenesteskildring og søknadskjema for omsorgsbustadane

Søknadsskjema kan de og få på tenestetorget Rådhuset.