A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Oppstartsvarsel: Detaljreguleringsplan Grandane/Øvstetunsvegen 6

Kommunen har motteke oppstartsvarsel for detaljreguleringsplan for Grandane/Øvstetunsvegen 6.
Frist for merknad og innspel er 10.08.2015.

Forslagsstillar er Kleiven Sogn AS.
Merknader skal sendast til Norconsult AS. Meir informasjon finn du under.

OBS: Legg merke til at planområdet er utvida frå det som står i notat om oppstartsvarsel og KU, til ny avgrensing av planområde.