A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Symjebassenget i Årdalshallen er framleis stengt

Reparasjonane visar seg å verta meir omfattande enn forventa. Vi kan difor ikkje love bassenget ope før tidlegast onsdag.