A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Post til Årdal Energi

Det er ikkje lenger høve til å levere post til Årdal Energi via kommunen.

Skal du sende inn målaravlesingskort eller anna post til Årdal Energi, så må dette sendast i vanleg post.Tidlegare har det vore høve til å levere dette på rådhuset, men det er ikkje lenger internpost til everket. Måleravlesingskorta er ferdig frankert.

Rett adresse er:
Årdal Energi
Postboks 233
6882 ØVRE ÅRDAL