Auke av kraftpris ved Årdal Energi KF

Everket melder om endring av kraftprisen frå 24.12.2012

Kraftprisen er no 32,80 øre/kWh, frå og med 24.12.2012 vert prisen endra til 38,35 øre/kWh.