A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Takk til Øvre Årdal helselag - nasjonalforeningen for folkehelse

Heimesjukepleia i Årdal vil takke nasjonalforeningen for folkehelse – Øvre Årdal helselag for at dei nok ein gong er med å bidra med 10 000.- til timesenter for demente heimebuande.
Øvre Årdal helselag har vore ein støttespelar for demensomsorga i Årdal kvart år, ikkje berre økonomisk  men og som viktige tilretteleggarar  når kommunen har arrangert pårørandeskule og treffkafè for pårørande til demente. Dei har baka og kokt kaffi og har vore med på undervisningane. Me er takksame for samarbeidet!