A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Framdrift i Samfunnshuset, Øvre Årdal

 

Arbeidet med storsalen i Samfunnshuset går no stort sett som planlagt.

Arbeidet med å bygge opp att ny scene og amfi skal monterast ferdig i løpe av juli.
I august og september vil me montere og prøvekøyre nytt sceneteknisk utstyr, og i kjellaren vil me sluttføre arbeidet med ny ungdomsklubb.

Ut frå planlagt framdrift, har me sett opninga av storsalen til i veke 42, og me håpar å kunne ta i bruk att ungdomsklubben samstundes.

I samband med opninga denne veka er det planlagt fleire kulturprogram. Me kjem tilbake til program for dette etter ferien.