A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring Helse- og omsorgsplan for Årdal kommune 2012 – 2022

 


Utval for helse, sosial og  omsorg har vedteke å leggja Helse- og omsorgsplan 2012-2022.pdf ut til offentleg gjennomsyn.
Planen er bygd på Lov om helse- og omsorgstenestene i kommunen og Folkehelselova  gjeldande frå 01.01.2012 og Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015 (Meld.st.16).

Utvalet har og vedteke å leggja Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 til offentleg gjennomsyn. Planen er bygd på Alkohollova og evaluering av plan for perioden 2008 – 2012.

Planframlegga ligg til offentleg gjennomsyn på Rådhuset og biblioteket i Øvre Årdal i perioden 10.05. – 03.06.2012.

Mogelege merknader kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen.