A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Heimesida til Årdal kino er no klar

Det er høve til å kjøpe billettar elektronisk frå denne sida.

Me har ikkje fått ferdigstilt alle menyar på heimesida enno, men har valgt å legge den ut slik at de kan kjøpe billettar til dei førestillingane som no er klare til filmhelga 20.-22. januar.

I lista kjem det opp filmane som er i programmet. De kan her gå inn på "kjøp billetter" og ordne det elektronisk. Billettane må betalast med kreditt/bankkort.

Det er fullt mogleg å skrive ut billettane heime. Ta med utskriften som bevis på at det er betalt billett. Dersom du ikkje har skrivar, så må du betale billetten på nett og ta med kortet som du har nytta til betaling for å få ut billettane i kiosken.

Billettluka er open for sal av billettar i samfunnshuset 1/2 time før førestillinga startar.

Heimesida til kinoen finn du frå hurtigknappane til venstre på kommunen si hovudside.