Ledig trygdebustad i Tangenvegen 14 og ved Årdal bu og omsorgsenter (ÅBO)

Årdal kommune har ledig:

 • Trygdebustad i Tangenvegen 14 (28 kvm)
 • Omsorgsbustad ved Årdal bu og omsorgsenter (54 kvm)

  Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå:
  Sakshandsamar  Maud Brekkhus 57 66 50 88/ 94143120

  Søknadsskjema og tenesteskildring for omsorgsbustad og trygdebustad finn de ved å klikke på dei markerte orda.
  Søknadsskjema kan de og få på tenestetorget Rådhus 1 og ved Årdal Bu og Omsorgssenter

  Frist for søknad på boligar er 27.12. 2011 og skal sendast til:
  Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen