A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fagforbundet Årdal avd. 220 inviterar pensjonist- og uføremedlemmar til medlemsmøte

 

Fagforbundet Årdal avd.220 inviterar pensjonist- og uføremedlemmar til medlemsmøte

Klingenberg hotell
1.desember
Klokka 14.00

 Ordførar Arild Ingar Lægreid orienterar om aktuelle saker i kommunen som vedkjem pensjonistgruppa
 Oddbjørn Helgås, Pensjonistrepresentant i fylkesstyret
 Ymse

Enkel servering

Påmelding innan 24/11 til:
Johanne Raudi, leiar i pensjonistutvalet, mobil 97181392,
Anne Kristin Dale, leiar i Fagforbundet, mobil 41656886