A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal beste norske kommune i tenester på nett

IKT-Norge har i sommar testa korleis dei lokale nettenestene er for brukarane i 430 kommunar, pluss Svalbard og København.
  • 1
  • 2

IKT-Norge har gått igjennom nettstadane til alle norske kommunar i tillegg til København og sjekka tilgjenglighet av til saman 17 ulike tenester.

Tenestene er valgt utfrå tre ulike livssituasjonar, ein småbarnsfamilie, ei enke og eit par sjølvstendige næringsdrivande i etableringsfasen. 

Maks poengsum er 51 og Årdal kommune får 26,5 poeng i undersøkinga. Det gjev oss likevel topplassering av kommunane.

Samanlikna med København har me mykje igjen før me er på topp, men det viser at me er på rett veg med å legge til rette for digitale tenester til innbyggarane våre.

Les meir på DagensIT.no

Tips ein ven Skriv ut