A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt Årdal kommune – 10 års taksering

Årdal kommune skal gjennomføre 10-års taksering for utskriving av eigedomsskatt, gjeldande frå skatteåret 2012.

Synfaringar (kontroll av opplysningar i bygningsarkiv m.m.) på bustadeigedommane startar opp måndag 15. august 2011, i Seimsdalen og på Årdalstangen.
Tips ein ven Skriv ut