A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Bemanning på Felles Landbrukskontor ÅLA

Ingunn Skjerdal frå Aurland Naturverstad er engasjert i 50% stilling ut året.

Etter planen vert ho vert å treffa fast på kontoret i Aurland torsdagar og kontoret i Lærdal onsdagar.
Skjerdal kjem til å utføra ulike arbeidsoppgåver.