A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vegstenging fv.53 Årdal - Tyin ved Jåteli

Statens vegvesen

Vegstenging fv.53 Jåteli

I samband med fjellsikring blir vegen stengt i inntil ein time om gongen måndag til laurdag mellom kl.07.00 og kl.19.00 i tidsrommet frå 3.august til ca.12 august.

Vegen blir opna ved heile klokkeslett.

Det blir teke omsyn til rutegåande trafikk.

www.vegvesen.no

Tips ein ven Skriv ut