A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Arbeid med taktekking på Samfunnshuset i Øvre Årdal

Det blir starta med taktekking på Samfunnshuset i Øvre Årdal måndag 6. juni.
Ein reknar med at det vil vere ferdig i løpet av juni månad.

Området rundt Samfunnshuset kan bli stengt i periodar medan taktekkinga pågår.

Renovering av festsalen i Samfunnshuset
Renoveringsarbeidet vil starte opp når fase 2 ved Samfunnshuset på Årdalstangen er ferdig i oktober 2011. Samfunnshuset i Øvre Årdal er planlagt ferdig rundt 1. mars.