A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Opphald Årdal bu og omsorgsenter (ÅBO)

Opphald Årdal bu og omsorgsenter (ÅBO) 2018
Kortidsopphald i institusjon
Vederlagsforskrifta gjeld ikkje for dei som kun er på korttid. For dei som har opphald ved korttidsplass på ÅBO i påvente av langtidsplass i sjukeheim, vil vederlagsforskrifta gjelde.
165,-