A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Bodstikka har vore i Årdal

For å synleggjera behovet for auka matproduksjon og kva landbruket kan bidra med, arrangerer Norges Bondelag en bodstikkestafetten gjennom hele landet.
  • 1

Denne veka var det Årdal sin tur til å ta imot bodstikka. Leiar i Årdal bondelag, Sveinung Haug, tok turen innom ordførarkontoret. Ordføraren er heilt tydeleg på at "Matproduksjonen i Noreg må utviklast for å sikre at me er mest mogleg sjølvforsynte. Noreg må ta sin del av ansvaret for matvareproduksjonen som verda treng".

Norges Bondelag arrangerer ein ”bodstikkestafett” gjennom heile landet. For å synliggjere behovet for auka matproduksjon i Noreg og kva landbruket bidreg me. 40 bodstikker vil gå parallelt gjennom landet, og til slutt ende opp i Oslo 12. april.

Les meir om bodstikkestafetten på bondelaget sine heimesider.

Tips ein ven Skriv ut