FV53 Årdal - Tyin er no open

FV53 Årdal - Tyin er no open for fri ferdsel.

FV 53 - mellom Naddvik og Årdalstangen er stengt grunna ras. Vegvesenet er på plass med utstyr og avventar situasjon til det lysnar. Det blir da gjort vurdering om rydding og opning. Forventa opning av vegen er ca. kl. 11.00.
Hald dykk oppdatert på vegmeldingane frå Statens Vegvesen.

I tillegg er vegen mellom Seimsdalen og Ofredal (Offerdalsvegen) midlertidig stengt. Her gjekk det eit lite ras i går kveld og det har vore fare for nye ras. Det vert gjort ei vurdering av vegen når det lysnar.