A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Årdal Røde Kors - Besøksteneste

Årdal Røde Kors - Besøksteneste

Kunne du tenke deg besøk av Røde Kros til ein liten part, gå ein tur eller lesa gjennom aviser?
Me er ein frivillig organisasjon som besøker langtidsbuande på Åbo, sjukehjemane og einslege som bur heime og ynskjer besøk av oss.
Det er ikkje fast besøk kvar veke, men det gjer me avtale om frå gong til gong.

Me er omlag 30 besøksvener fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen. Me er klar til å møta deg, sjå på lista, det er sikkert nokon du kjenner der. Meld i fra til heimesjukepleien eller heimehjelpen, så snakkast me.

Årdalstangen Øvre Årdal
Astrid Bruheim Oddrun Fredheim
Gerd Hagen Hjørdis Hestetun
Selma Hunshammer Irene Hunderi
Anne Sofie Aalen Gunvor Nordås
Ragnhild Lægreid Solrunn Steinegger
Patricia Seglem Lægreid Solfrid Svortevik
Sigrun Natvik Normann Walaker
Annlaug Selland Gina S.Vee
Maren Inger Valaker Jytte O.Vee
Bjørg Støfringshaug Gunnhild Rudi
Einar Olav Natvik Siv Bakken
  Audun Hellebø
  Lars E.Røysi
  Olaug Røysi
  Terje G.Nyheim
  Sissel Buhaug
  Margit Hestetun 
  Vivian Igelkjøn