A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Bustadbygg til sals

Storevegen 2[1]

Årdal kommune legg ut for sal eit bustadbygg i Storevegen 2 i Øvre Årdal.

Bygget er frå1962 og har eit areal på 1446 kvm BTA over 3 etasjar og kjellar.
Bygget har i dag 14 bueiningar av ulik storleik.
Interessentar kan innan 30. juni kontakta Hans Jørgen Røneid på telefon 95 74 75 04 for nærare informasjon.