A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Budsjett 2020 til høyring

Årdal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2021, økonomiplan 2021-2024 og prisliste 2021 vert i samsvar med kommunelova §14-3 lagt ut til offentleg ettersyn frå 1. desember.

Høyringsfrist 15. desember.

Dokumenta er tilgjengeleg på:
 
Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
Årdal bibliotek
 
Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 15.12.2020.
 
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 skal handsamast av Årdal kommunestyre torsdag 17. desember 2020.