A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim»Tenester»Helse og omsorg»Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta sine tiltak og tenester er retta mot psykisk og fysisk funksjonshemming. 

Ansvarsområde:

  • Psykiatri (dagsenter og heildøgnsbemanna bufellesskap)
  • barnebustader med heildøgnstilbod
  • verna bustader for menneske med psykisk utviklingshemming
  • støttekontakt/avlastingstenester/avlastningsbustad
  • BPA - brukarstyrt personleg assistanse ordning
  • Psykisk helseteneste

Leiar Bu- og miljøtenesta:
 

Rådgjevar for funksjonshemma/avlastningsbustad:
Jane Kristin Lindstrøm-Bolme, tlf. 908 77 068

Leiar verna bustader:
Ann Kristin Midtun, tlf. 941 69 250

Leiar forsterka bufellesskap Grandane:
Camilla Vee, tlf. 991 07 997

Leiar psykisk helseteneste:
Anne Lise Steinheim, tlf. 906 99 752

Tips ein ven Skriv ut