A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Bruk Refleks

Reflek - Plakat.png
Mørket kjem, bruk refleks. Det er ikkje sikkert bilisten ser deg sjølv om du ser bilen.

Me går no inn i ei tid kor det blir tidligare mørkt og refleksbruk blir ekstra viktig.