A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Brot på vassledning på Årdalstangen

Melding kl. 1345;
Hæreidsvegen, Løytnant Lemsveg og Kringlevegen og nedre del av Seimsdalen har no fått att vatnet.

Storteigbakken, Eriksvegen og Utdalsdokki blir utan vatn nokre timar til dei har fått lagt opp midlertidlig vassforsyning.

Melding Kl. 1315, er vassbrotet lokalisert. Det er  på Hæreidsida i Saltvika på fv 303. Det er rett attmed det forrige brotet.

Det er oppdaga eit større brot på vassleidningsnettet på Årdalstangen.
Hæreidssida og nedre del i Seimsdalen veit me er råka.

Driftspersonalet jobbar med å søke fram brotet.