A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Botnfrådrag på eigedomsskatt

Det vert innført botnfrådrag på eigedomsskatten for 2012.

Kommunestyret vedtok i møte 26.01.12 å innføra botnfrådrag på eigedomsskatten for skatteåret 2012.

Botnfrådraget utgjer kr. 100.000,- pr. bueining og fritidsbustad/hytte.

Ved utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2012 vil frådraget komme som reduksjon på det skattetakstgrunnlaget som er fastsett for din eigedom. Botnfrådraget utgjer kr. 700,- i redusert eigedomskatt for skatteåret 2012, for kvar bueining og fritidsbustad/hytte.

Tips ein ven Skriv ut