A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nytt på DVD 2019

blir oppdatert når me får nye filmar til utlån i biblitoteket

24. januar 2019

 

 

"The Post" med Meryl Streep og Tom Hanks

02. august 2018

Året er 1971, avisa er The Washington Post og spørsmålet er avsløring, eller ikkje avsløring, av amerikanske statsløyndommar. Over tre tiår, og med fire forskjellige presidentar i det kvite hus, vert det amerikanske folk systematisk ført bak lyset angåande USA si militære innblanding i Vietnamkrigen. Historia regjeringa fortel, er ei svært anna enn den papira fortel. 

Katharine Graham er eigaren av avisa. Ho arva avisa av sin mann som arva den av hennar far, og som kvinne i eit reint mannsdominert yrke, har ho noko å bevisa. Graham og hennar redaktør, Ben Bradlee, er under press og truslar frå høgaste politiske hald. Dei risikerer omdøme, karriere og fengselsstraff om dei trykker papira dei har fått tak i. Kva er det riktige valet? Er sanninga verdt det? Det er Katharine Graham si avgjersle. 

"Mirakel" av R. J. Palacio

05. juni 2018

August Pullman er ein gut på ti år. Han oppfører seg slik som dei fleste tiåringar, og han gjer ting som dei fleste tiåringar gjer. Xbox og Star Wars er blant anna ikkje ukjent for han, og han likar å spele fotball og ete is slik som andre unge gutar. Derimot er August født med ein genfeil, som gjer at han ser langt i frå «normal» ut.

Heile livet har August blitt opplært av foreldra i heimen med tanke på å beskytte han frå verda utanfrå, men no skal han byrje i femte klasse og alt forandrar seg. Nye ungar, ny skule og nye omgivnadar. Spørsmålet er om han blir akseptert, eller ikkje. Ein normal gut med eit unormalt ansikt inntar «Beecher prep school», og alt forandrar seg.

Mirakel er ei heilt fantastisk bok, som alle burde få med seg. Både vaksne og born. Ein kjem inn i verda til ein femteklassing med nokre få unntak, og ein ser kor stygge born kan vere mot kvarandre. Uansett er boka både varm og rørande, og han vil sitte att som ei bok som verkeleg forandrar deg.

 

Hålke

Hålke av Helene Uri

23. mai 2017

Fortellingen om øde

01. april 2017

Fortellingen om øde

"Raudlista handverksteknikkar" er på plass

11. april 2014

Hefte frå Sogn og Fjordane Husflidslag. Nesten alle lokallaga har bidrege til heftet, mellom dei Årdal Husflidslag. Heftet omhandlar truga handverksteknikkar i Sogn og Fjordane.

Her finn du om nupereller, sprang, tønnebøkring, båtrya, nålebinding, kipe, neverfletting, lagging, smettvev, pjoning, seising av garnkule, garnbøting, og ikkje minst blåhua frå Seimsdalen.

RAUDLISTA handverksteknikkar

Over det kinesiske hav

Gaute Heivoll

08. november 2013

Den nye boka til Gaute Heivoll er lun og tankevekkjande. Eit ektepar tek seg av fleire "åndsveike" personar i heimen som dei har fått bygd til formålet. Blant bebuarane er det ein søskenflokk på fem, som alle er åndsveike, eller er dei det? 

Ekteparet behandlar alle med godheit og respekt, dei blir nesten som ein del av familien. For dei åndsveike bur og får måltida sine serverte i romma sine oppe på loftet, medan mor, far og dei to borna bur nede. 

Eg-personen i romanen er sonen til ekteparet, ein person som Heivoll har hatt samtalar med. Handlinga spenner over eit tidsrom frå 40-åra til 1996. Vi får innblikk i små og store hendingar i familien. Heivoll sjølv seier at romanen handlar om "fødsel, om død, tap, gjenforening og det å være menneske uansett om man er åndssvak eller åndsfrisk". Han seier òg at dette er hans muntraste roman. Ein kan "humre litt oppi det tragiske".

Over det kinesiske hav - Gaute Heivoll

Wonderboy er attende

24. mai 2013