A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Barseltreff på Årdal helsestasjon våren 2020

Barseltreff

Denne våren blir det felles barseltreff for alle med born 0-1 år på Årdal helsestasjon. 

Barsell treffa blir:
Siste torsdag i månaden kl 12.30 – ca kl 14.
(30. januar, 27. februar, 26. mars, 30. april og 28. mai)
 
Me kjem til å ha ulike tema, og startar i januar med fokus på foreldrerolla og førebygging av vald.
 
Litt praktiske opplysningar:
1. Det kan bli mange på treffa, så me ber om at de ikkje tek med barnevogn inn på helsestasjonen.
2. Det vil kvar gong bli informasjon om tema, litt diskusjonar rundt tema og rom for sosialt samvære.
3. Det vil vera 2-3 helsesjukepleiarar på kvart treff. Me har gjerne med samarbeidspartnarar som jordmor, barnefysioterapeut og tannpleiar.
 
Velkomne!!

Denne infoeen blir og lagt under Kva skjer på heimesida, slik at ein kan finna den att der under datoane det skjer.