A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Barnevern

Barneverntenesta skal sikra barn og barnefamiliar rett hjelp til rett tid. Vidare skal tenesta bidra til at barn får trygge oppvekstvilkår. Barneverntenesta samarbeider med andre delar av det offentlege hjelpeapparatet. Tenesta vert ytt til barn i alderen 0 – 18 år. I spesielle tilfelle, der ungdom sjølv ønskjer det, kan tiltak vare fram til 23 år.

Arbeidsområde:
Førebyggjande arbeid, råd og rettleiing, hjelpetiltak, adopsjon og omsorgstiltak.
 

Barnevernsleiar:

Anne Fretheim Larsen
mobil 99080462

Barnevernskonsulent:

Linn Luggenes
mobil 95025295

Barnevernskonsulent:

Veronica Bergerud
mobil 99080437

Barnevernskonsulent

Espen Wigdahl Huun
mobil 40439480

Barnevernskonsulent Tonje Mikkelsen
mob.nr. 91678871