A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Barnehage- og skulestart 2018

skule[1]

Vel møtt til nytt år i barnehage, grunnskule og vaksenopplæring.

Elevane i grunnskulen i Årdal møter slik:
Farnes skule: Elevane frå 2. - 10. klasse møter måndag 20. august kl. 08.30
Elevane i 1.klasse møter kl. 10.30 (viser til eige skriv).

Tangen skule: Elevane frå 2. - 10. klasse møter måndag 20. august kl. 08.30
Elevane i 1. klasse møter på skuleplassen kl 09.00 (viser til eige skriv).

Vaksenopplæringa:
Spesialundervisning har felles oppstart 20.08.18 kl.12.00. 
Norskopplæringa har felles oppstart 22.08.18 kl 08.00. 
GMU har oppstart ved Årdal vidaregåande skule 20.08.18 kl. 08.00

Skulefritidsordninga: For 6 - 10 åringar som skal gå i skulefritidsordninga er lokala opne frå kl. 06.45 f.o.m. første skuledagen.

Barnehagane: Oppstart for borna måndag 20. august.

Skuleskyss måndag 20. august.
Øvre Årdal: Utladalen (Myri) Øvre Årdal kl. 08.10

Årdalstangen: Naddvik- Årdalstangen kl. 07.35 for 2. - 10. klasse
Frå Seimshagane kl. 08.00, frå Seim kl. 08.05.

Elles vanlege rutetider.