A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Barnehage og skulefritidsordninga

Barnehagar

Familiens samla inntekt pr. 1.1.19- 31.07.19 Full plass Delt plass
Kr. 541.500,- og meir kr. 2.990,- kr. 1.455,-

 

Familiens samla inntekt pr. 01.08.19 Full plass Delt plass
Kr. 541.500,- og meir kr. 3.040,- kr. 1.520,-
  • Ingen familier skal betale meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. I 2019 vil hushaldingar med inntekt under kr. 541.500,- kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Familien må søkje om reduksjon.
  • Gratis kjernetid for 2.-, 3-, 4- og 5 åringar i familie med inntekt under kr 541.500 kroner pr. 01.08.19. Resten gjeld 20 timar per veke. Familien må søkje om endringa.
  • For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,- kvar gong.

Skulefritidsordninga

Før
undervisning
Etter
undervisning
Før og etter
undervisningstid

  
1000,- 1.630,- 2.630,-


Betaling for opphald i skulefrie periodar

Heil dag 270,-
Halv dag 160,-

Søskenmoderasjon i barnehage/SFO:

  • Når barn nr. 2 går i barnehage/SFO får ein 30% reduksjon i foreldrebetalinga, øvrige barn i barnehage/SFO får 50%.
  • For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,- kvar gong.