A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Barnehage og skulefritidsordninga

Barnehagar

Familiens samla inntekt pr. 1.1.20 Full plass Delt plass
Kr. 574.750,- og meir kr. 3.135,- kr. 1.568,-

Ingen hushaldning skal betale meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. I 2020 vil hushaldingar med inntekt under kr. 574.750,- kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Familien må søkje om reduksjon.

  • Gratis kjernetid for 2.-, 3-, 4- og 5 åringar i familie med inntekt under kr 566.100 kroner pr. 01.08.20. Resten gjeld 20 timar per veke. Familien må søkje om endringa.
  • For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,- kvar gong.

Skulefritidsordninga

Før
undervisning
Etter
undervisning
Før og etter
undervisningstid

  
Kominert tilbod - 14 timar
1000,- 1.630,- 2.630,- 1.650,-


Betaling for opphald i skulefrie periodar

Heil dag 270,-
Halv dag 160,-

Søskenmoderasjon i barnehage/SFO:

  • Når barn nr. 2 går i barnehage/SFO får ein 30% reduksjon i foreldrebetalinga, øvrige barn i barnehage/SFO får 50%.
  • For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,- kvar gong.