A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Badevatnet er kontrollert i Seimsdalen

Mange nyttar det flotte været ved strondi i Seimsdalen.

Det er derfor teke vassprøvar av badevatnet i sjøen, ved Seimsdalsstrondi, 15. juli. Prøvane er kontrollerte av SognLab og funne i orden.