A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal har fått status som Nasjonalparkkommune

nasjonalpark kopi

Søknaden frå Årdal kommune om å bli ein aktør under merkevara "Norges nasjonalparker" og få status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår er innvilga.

Kommunestyret vedtok i 2019 at Årdal skulle søkje om status som nasjonalparkkommune. Mijødirektoratet melder no i brev til kommunen at søknaden er godkjent. 

Meir informasjon Norges nasjonalparkkommuner.