A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Arbeidet på Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen vert forlenga

Rassikring ved Eldegardsberget. Arbeidet blir utvida og gjeld frå 15.09.2017 – 20.09.2017.

 

Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen

Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rassikring Eldegardsberget. Passering på heil og halv time.

Følg med på Statens vegvesen sine nettsider for trafikkmeldingar