A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Aktuelt
Kappekurs

Motorsagkurs i Lærdal 25. og 26. mars

11. februar 2020

Det vert kurs i motorsag i Lærdal kommune 25. mars (frå kl. 18.00) og heile 26.mars (frå morgonen). Vi kjem tilbake til plass vi skal vere. Kurset kostar ca. kr. 2500,- og gjev deg kursbevis for bruk av motorsag. Det er i alt sju plassar så ver rask med å melde deg på. Det gjeld å vere fyrste mann eller kvinne til mølla eller på skogen som vi likar å seie.
Påmelding til arne.kristian.borger@luster.kommune.no.
Gje opp mobilnummer og adresse

 

Hjortebukk

Januarjakt på hjort og elg i Lærdal kommune

19. desember 2019

Ny jaktidsramme for hjort og elg i Lærdal kommune er 15.august til 31.januar. Dette gjeld til og med januar 2022. Det er ikkje høve til å driva jakt på hjort og elg i perioden 24. - 31.desember.

Annonsefoto_veterinær

Lyst til å vera veterinær i Sogn

09. desember 2019

Det er ledig stillingar som veterinær både i:
Vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland og 
Vaktdistrikt Luster, Sogndal og Leikanger

 

Ku på beite

Veterinærmanko i Sogn

05. desember 2019

Treng tre nye veterinærar ved nyttår i dei to vaktdistrikta i Sogn; to i Årdal, Lærdal og Aurland (ÅLA) og ein vikar i vaktdistriktet Luster, Sogndal og Leikanger. 

Eri og Tønjum

Lyst til å vera veterinær i Sogn!

04. november 2019

Det er ledig to stillingingar som veterinær i vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland

Tildeling av fellingsløyve i Aurland kommune 2019

01. juli 2019

Her finn du informasjon om tildeling av fellingsløyve for hjort og elg i Aurland kommune 2019.

Tildeling av fellingsløyve i Lærdal kommune 2019

01. juli 2019

Her finn du informasjon om tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr i Lærdal kommune 2019.

Tildeling av fellingsløyve i Årdal kommune 2019

01. juli 2019

Her finn du informasjon om tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr i Årdal  i 2019.

Beitelandskap

Utvalt kulturlandskap - Lærdal - søknadsfrist 1.juli

18. juni 2019

Vi har 41 Utvalde kulturlandskap i Norge. Eit av desse er ein definert del av Lærdalsdalføret i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. I dette området kan brukarar og eigarar søkje tilskot til skjøtselstiltak. Her kan du lese retningslinjer for denne tilskotsordninga.