A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Aktuelt
Hjortebukk

Januarjakt på hjort og elg i Lærdal kommune

19. desember 2019

Ny jaktidsramme for hjort og elg i Lærdal kommune er 15.august til 31.januar. Dette gjeld til og med januar 2022. Det er ikkje høve til å driva jakt på hjort og elg i perioden 24. - 31.desember.

Annonsefoto_veterinær

Lyst til å vera veterinær i Sogn

09. desember 2019

Det er ledig stillingar som veterinær både i:
Vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland og 
Vaktdistrikt Luster, Sogndal og Leikanger

 

Ku på beite

Veterinærmanko i Sogn

05. desember 2019

Treng tre nye veterinærar ved nyttår i dei to vaktdistrikta i Sogn; to i Årdal, Lærdal og Aurland (ÅLA) og ein vikar i vaktdistriktet Luster, Sogndal og Leikanger. 

Eri og Tønjum

Lyst til å vera veterinær i Sogn!

04. november 2019

Det er ledig to stillingingar som veterinær i vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland

Tildeling av fellingsløyve i Aurland kommune 2019

01. juli 2019

Her finn du informasjon om tildeling av fellingsløyve for hjort og elg i Aurland kommune 2019.

Tildeling av fellingsløyve i Lærdal kommune 2019

01. juli 2019

Her finn du informasjon om tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr i Lærdal kommune 2019.

Tildeling av fellingsløyve i Årdal kommune 2019

01. juli 2019

Her finn du informasjon om tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr i Årdal  i 2019.

Beitelandskap

Utvalt kulturlandskap - Lærdal - søknadsfrist 1.juli

18. juni 2019

Vi har 41 Utvalde kulturlandskap i Norge. Eit av desse er ein definert del av Lærdalsdalføret i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. I dette området kan brukarar og eigarar søkje tilskot til skjøtselstiltak. Her kan du lese retningslinjer for denne tilskotsordninga. 

Morellblomst

Fagdag om pollinering

05. juni 2019

Samarbeidsgruppa for Utvalt kulturlandskap (UKL) - Lærdal, Lærdal kommune og Fylkesmannen i Vestland inviterer alle interesserte til fagdag og markvandring med tema pollinering
Stad og tid: Tinghall på Tønjum 12. juni kl 18.00

Beitelandskap

Viktig melding om SMIL-søknad 2019

16. april 2019

Me har fått melding frå fleire om at det dukkar opp diverse systemfeil for den digitale SMIL-søknadsomgangen 2019.

Det er slik at frå i år kan SMIL-søknad kun leverast digitalt. Å levere på papir for at me skal registrere den er ikkje eit alternativ.

Når det oppstår slike tekniske problem, er det lite me kan gjere.

Men me gir no utsett søknadsfristfrist til etter påske, innan 23.4.2019.