A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Aktivitet og friluftsliv. Treningskontaktkurs i Årdal

Kurset gjev grunnleggjande kompetanse til å arbeide med fysisk aktivitet og friuftsliv for mennesker med ulike lidingar.

Er du interessert i fysisk aktivitet og friluftsliv?
Då er Treningskontaktkurs i Årdal noko for deg!

Arbeidet som treningskontakt er lønna, som ein del av støttekontaktordninga i kommunane.
Kurshaldarane er erfarne medarbeidarar frå Helse Førde, Høgskulen i Bergen og Oslo Universitetssykehus.

Meir informasjon om det å vere treningskontakt:
http://www.fritidforalle.no/getfile.php/3710083.2331.wbedxwdxya/treningskontakt_oppsl_03+trykk.pdf
https://vimeo.com/34289601

Kurset varar i 40 timar, fordelt på to helger:

Del 1: 27-29. okt 2017 (kursstart fredag kl. 17.00)

Del 2: 10-12 nov 2017 (kursstart fredag kl. 17.00)

Pris: kr 1000,- per helg inkl. lunsj.
Del 1 og 2 treng ikkje gjennomførast på same kurset, men ein må ha begge deler for å bli godkjend som treningskontakt.

Program del 1:

Program for del 2 kjem snart.

Påmelding:
Harald Munkvold, Psykiatrisk klinikk, Førde Sentralsjukehus
Tlf: 90 76 54 27 e-post: harald.munkvold@helse-forde.no